Graafinen versio
På svenska  In EnglishLapsi ja liikunta

Leikki ja liikunta kuuluvat lapsuuteen

Liikunta on lapsen perustarve ja kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus liikkumiseen. Lapsi leikkii ja liikkuu luonnostaan. Lapsi ilmaisee itseään ja jäsentää ympäristöään leikin ja liikunnan avulla.

Liikunta tukee lapsen kehitystä ja taitojen oppimista. Liikunnan avulla lapsi kehittyy monipuolisesti. Liikkumalla ja liikunnan kautta lapsi oppii seuraavia taitoja: 

  • Liikunnalliset perustaidot; kieriminen, kävely, kiipeäminen, juokseminen, pysähtyminen, kaatuminen, heittäminen, kiinniottaminen ja potkaiseminen
  • Liikunnan avulla kehittyvät myös sosiaaliset taidot, tunteiden hallinta, ryhmässä toimiminen sekä sääntöjen noudattaminen.
  • Liikkumisen myötä kehittyvät havainto-, ajattelu- ja muistitoiminnot.
  • Liikunta kehittää itsetuntoa sekä ilmaisua.
  • Liikunta tarjoaa omien mahdollisuuksien ja rajojen kokeilemista.

Lapsen liikunnalliset kiinnostuksen kohteet voivat olla erilaisia riippuen lapsesta luonteen laadun mukaan. On tärkeää huomioida ns. energiaa purkavat rajut ja rauhalliset lajit, yksilö-sekä joukkuelajit sekä liikkuminen yksin ja yhdessä perheen kanssa.

Lasten liikunta- ja ravintosuosituksia

Voit vaikuttaa myönteisesti lapsen terveyteen huolehtimalla lapsen perustarpeiden lisäksi säännöllisestä ja terveellisestä ravinnosta sekä liikunnasta. Runsas ulkoilu, monipuolinen ja säännöllinen liikunta luovat hyvän perustan lapsen kehitykselle.

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa.

OKM:n julkaisu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset  Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

 

Henkilöä ei löydy


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti