Graafinen versio
På svenska  In EnglishHakeminen ja selvityksen tekeminen

Avustuksen hakulomake

Kulttuuriavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Ensimmäisen hakukierroksen hakulomake aukeaa 4.3.2019 kunnan verkkoasiointipalvelu Solmussa. Avustuksen ensimmäinen hakuaika päättyy 1.4.2019 kello 15.

Toisen hakukierroksen hakulomake aukeaa Solmussa 15.7.2019.  Toisen kierroksen hakuaika päättyy 12.8.2019 kello 15. 

Verkkoasiointipalvelu Solmu


Liitteiden toimittaminen sähköisesti

Hakemuksen liitteiden tulee olla sähköisessä muodossa (pdf). Varmista hyvissä ajoin ennen hakemuksen täyttämistä, että sinulla on käytettävissäsi hakemuksessa tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. 


Avustushakemuksessa vaadittavat liitteet

Hakijana yhdistys

Edellisen tilikauden
1. toimintakertomus
2. tilinpäätös
3. tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
4. allekirjoitettu pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksesta, jossa on myönnetty vastuuvapaus

Avustuskautta koskeva
5. toimintasuunnitelma
6. talousarvio

Muut mahdollisesti vaadittavat liitteet
1. tieto tilinomistajasta (esim. verkkopankin tiliote, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja, vaaditaan uudelta hakijalta ja hakijalta, jonka tilinumero on muuttunut)
2. yhdistyksen säännöt (vaaditaan uudelta hakijalta ja yhdistykseltä, jonka säännöt ovat muuttuneet)
3. Yhdistysrekisteriote (vaaditaan uudelta hakijalta)

Vuokra-avustuksen hakijalta vaaditaan edellisten lisäksi
-kopio yhdistyksen toimitilan vuokrasopimuksesta

Ohjaaja-avustuksen hakijalta vaaditaan edellisten lisäksi
1. Kopio ohjaajan työsopimuksesta

Taiteilija-apuraha, hakijana ammattitaiteilija
-työsuunnitelma
-hakijan/työryhmän ansioluettelo(t), joista käy ilmi koulutus, taiteellinen työskentely ja muut ansiot
-muut mahdolliset liitteet, joihin hakija haluaa vedota

 Nuorten taideopiskelijoiden stipendi
-ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan nimi, ikä, koulutus, aktivisuus taiteen alalla
-ote opintorekisteristä, josta käy ilmi opintomenestys
-suositus/muut dokumentit, joihin hakija haluaa vedota (ei pakollinen)

Kohdeavustus tapahtuman järjestäminen sekä kotiseututyön ja kulttuuriperinnön vaaliminen, hakijana yksityishenkilö 
-tapahtuman tai toiminnan työsuunnitelma
-hakijan/työryhmän ansioluettelo(t), joista käy ilmi koulutus, mahdollinen taiteellinen työskentely ja muut ansiot


Selvityksen tekeminen

Avustuksen saajan tulee tehdä selvitys avustuksen käyttämisestä selvityslomakkeella alla olevan aikataulun mukaisesti:

1. Kohdeavustusta saava yhdistys: viimeistään 2 kuukautta avustettavan kohteen toteutumisen jälkeen.
2. Ohjaaja- tai vuokra-avustusta saava yhdistys: viimeistään 15.3.2020 mennessä.
3. Taiteilija-apurahaa saava taiteilija tai avustusta saava muu yksityishenkilö/yksityishenkilöistä koostuva työryhmä: kaksi kuukautta avustettavan kohteen toteutumisen jälkeen tai viimeistään 31.12.2019. Yksityishenkilölle avustus maksetaan menot osoittavia kuitteja ja selvitystä vastaan (ei koske taiteilija-apurahaa).

Taideopiskelijan stipendin saajan ei tarvitse tehdä selvitystä.


Ohjeita selvityslomakkeen täyttämiseen

Aloita valitsemalla oikea selvityslomake.

-lomake on mahdollista täyttää tietokoneella ennen tulostamista
-allekirjoita tulostettu lomake
-lähetä lomake postitse (lähetysosoite löytyy lomakkeesta) tai toimita kunnanviraston palvelupisteeseen, os. Keskustie 2b, Nurmijärvi


Selvityslomakkeet 2019

Valitse oikea lomake ja klikkaa se auki alla olevasta linkkilistasta.

Selvitys kohdeavustuksen käytöstä, yhdistys

Selvitys avustuksen käytöstä ohjaaja- ja vuokra-avustus, yhdistys
Selvitys taiteilija-apurahan käytöstä, ammattitaiteilija

Selvitys avustuksen käytöstä, yksityishenkilö


 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti