Graafinen versio
På svenska  In EnglishArkistot

Nurmijärven kunta

Nurmijärven kunnassa valtuusto ja hallitus sekä lautakunnat muodostavat kukin oman arkistokokonaisuuden. Toimielinten arkistojen pysyvästi ja pitkään säilytettävät arkistoaineistot (yli 10 vuotta vanhemmat) siirretään kunnan keskusarkistoon.

Kunnan keskusarkistossa on arkistoaineistoa kunnallisen itsehallinnon alusta lukien eli 1860-luvulta lähtien. Kunnasta arkistoaineistoja ei siirretä eteenpäin.

Nurmijärven kunta kuuluu Hämeenlinnan maakunta-arkiston piiriin. Ennen 1860-lukua  kunnallista päätöksentekoa koskevaa aineistoa voi kysyä Nurmijärven seurakunnan arkistosta:

Nurmijärven seurakunta

Nurmijärven kunnan keskusarkistossa on säilytyksessä joitakin yksityiskokoelmia. Varsinaista kotiseutuarkistoa ei ole perustettu.

Kunnan arkistoista saat lisätietoa 
Puh. (09) 2500 2002
Faksi (09) 2500 2010
Sähköpostiosoite: kunta(at)nurmijarvi.fi

Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi (käyntiosoite)

PL 37, 01901 Nurmijärvi (postiosoite)

 

Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ylläpitävät seuraavia arkistoja:

Nurmijärven museon valokuva -arkisto

Aleksis Kivi -kokoelma

Sihvo-arkisto

 

Muut arkistot

Valtion viranomaiset muodostavat kukin oman arkiston. Valtion viranomaisten arkistojen pysyvästi säilytettävät (yli 40 vuotta vanhemmat) aineistot siirretään joko maakunta-arkistoon (paikallishallinto ja piirihallinto) tai kansallisarkistoon (keskusvirastot ja ministeriöt). Nurmijärvi kuuluu Hämeenlinnan maakunta-arkistopiiriin.

Yllä mainittujen arkistojen lisäksi on erityisarkistoja ja valtionapua saavia yksityisluontoisia arkistoja.

Kansallisarkistosta, maakunta-arkistoista, erityisarkistoista ja valtionapua saavista arkistoista lisätietoa osoitteesta: 

http://www.arkisto.fi/

Elinkeinoelämällä on oma keskusarkisto Mikkelissä. Lisätietoja saat osoitteesta:

http://www.elka.fi/

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (entinen Suomen elokuva-arkisto) säilyttää kotimaista elokuva-, televisio- ja radiokulttuuria. Lisätietoja saa osoitteesta:

http://www.kavi.fi/

Vapaakappalelain mukaisesta painotuotteiden säilyttämisestä huolehtii Kansalliskirjaston vapaakappaletoimisto. Vapaakappaleasiasta saa lisätietoja osoitteesta:

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto 

Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla ei ole omia keskusarkistoja, vaan arkistot ovat yleensä seurakunnissa. Arkistolainsäädäntö koskee ortodoksista kirkkokuntaa. Evankelis-luterilaisen kirkon arkistoista säädetään kirkkolaissa:

http://www.evl.fi/

Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti