Graafinen versio
På svenska  In EnglishYrittäjyyskasvatus Nurmijärvellä

Yrittäjyyskasvatuksen ideointi alkoi Nurmijärvellä v. 2008 yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa. Pohjan tälle työlle antoi kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa yrittäjyyden edistämiseksi yhtenä toimenpiteenä on kirjattu yrityskasvatuksen ja koulutuksen lisääminen opetussuunnitelmissa. Mäntysalon koulu oli jo omassa opetussuunnitelmassaan ottanut yrittäjyyskasvatuksen huomioon. Siellä on vuodesta 2005 alkaen tehty yhteistyötä yrittäjien kanssa yrittäjyyskasvatuksen merkeissä.

Yrittäjyyskasvatustyö jatkuu edelleen. Konkreettinen ideointi kouluissa tapahtuu yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitoksen välisenä yhteistyönä.  Kunnassamme toimii myös yrittäjyyskasvatustyöryhmä, jonka tavoitteena on edesauttaa yrittäjyysluokan saamista Nurmijärvelle. Yrittäjyyskasvatustyöryhmässä on mukana sekä yrittäjiä että kunnan virkamiehiä ja oppilaitosten edustajia.

Yrittäjyyskasvatusesitys 

Elinkeinopoliittisen ohjelman tavoite:

 • yrittäjyyskasvatus mukana opetusohjelmissa koko oppilaan elinkaaren
 • yrittäjävierailujen kautta kannustetaan nuoria yrittäjämäiseen ja omaehtoiseen ajatteluun muuttuvassa
  toimintaympäristössä
 • saadaan yrittäjyyskasvatusluokka Nurmijärvelle

Toimenpiteet:

 • tiivistetään yhteistyötä YES-keskuksen, oppilaitosten, kunnan opetustoimen, elinkeinoelämän ja yrittä-
  jien välillä
 • kutsutaan yrittäjyyskasvatustyöryhmä koolle 2 krt/vuosi
 • jatketaan yritysinfoja yrittäjien toimesta eri oppilaitoksissa
 • kehitetään yrityskummitoimintaa 

Vastuutahot:

 • yrittäjäyhdistykset (vastuu)
 • oppilaitokset
 • elinkeinotoimi (koordinoi)
 • opetustoimi
 • Uudenmaan YES-keskus

Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti