Graafinen versio
På svenska  In EnglishYksityistielaki muuttuu - oletko valmis?

 

Vuoden alussa voimaanastuneen yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli - koko koulutuspaketti on saatavilla itse opiskeltavaksi!

Yksityisteiden ja kunnan väliset hoitosopimukset on irtisanottu

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019, jonka johdosta Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisteiden hoitosopimukset 1.1.2019 alkaen (teknisen lautakunnan päätös 25.4.2019 / § 32). Kunta voi jatkaa tienhoitoa siirtymäajan 1.5.2019 loppuun asti. Tämän jälkeen tie jää tiekunnan hoitovastuulle. Tältä sivulta löydät tietoa miten toimia. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kunnan yksityistieneuvojaan, yhteystiedot alla.

Ohjeita tiekunnan uudelleen käynnistämiseen vaihe vaiheelta on koottu näille sivuille.

Näin herätän tiekunnan

Perusteet haltuun itse opiskellen

Kunta järjesti tieisännöitsijä Mika Rahjan Yt Isännöinti Oy:stä kouluttamaan yksityisteiden osakkaita tammikuussa 2019. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se soveltuu erinomaisesti itseopiskeluun.

Luentomoniste

Tilaisuus tallenteena

Jatkokoulutuksessa pureuduimme tiekunnan ja hoitokunnan tehtäviin

Maaliskuisen koulutuksen aiheina olivat tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä tieyksiköinti. Kouluttajana toimi tieisännöitsijä Mika Rahja Yt Isännöinti Oy:stä. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se soveltuu erinomaisesti itseopiskeluun.  

Luentomoniste 19.3.2019

Malliasiakirjoja

Äänestysluettelo, sisältää laskentakaavat

 

Tilaisuus tallenteena

Mikä muuttuu?

Tammikuun alussa voimaanastunut yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

Jatkossa uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa avustuksen hakemisen kunnasta

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtuen osa yksityistiellä asuvista kuvittelee kotitietään "kunnan tieksi". Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, ja joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Kunta tukee tiekuntia muutoksessa

Tarkoituksena on, että kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytäntö muuttuu uuden lain mukaiseksi noin vuoden siirtymäajan puitteissa. Nurmijärven kunta toimii tiekuntien tukena muutosvaiheessa, jotta yksityisteillä asuvat voivat sopeutua uuden lain määräämään tilanteeseen. 

Valmistelu kunnassa

Tekninen lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksityistielain uudistumista 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytännön muutostarvetta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja tehdään.

Lähetekeskustelu yksityistielain uudistuksen vaikutuksista, Tekla § 91, 13.12.2018 Yksityistielain uudistuminen 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muutostarve / jatkovalmistelujen linjaaminen, Tekla § 32, 25.4.2019 
Yksityistielain uudistuminen 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muutostarve / jatkovalmistelujen linjaaminen, kunnanhallitus § 88, 6.5.2019
 

Lisää tietoa yksityisteistä

Tiejaosto, Nurmijärven kunta

Suomen tieyhdistys

Yksityistieasiat Maanmittauslaitoksen sivuilla

Lainsäädäntöä

Yksityistielaki 560/2018

Yksityistieasetus 1069/2018

 

Kumottu laki yksityisistä teistä 358/1962

Kumottu yksityistieasetus 1267/2000 

Toimivat tiekunnat

Yksityistien tieyksiköinti, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 117 (2019)

Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen

Yksityistietietojen lisääminen Digiroadiin

ELY avustaa yksityisteiden perusparannuksessa

 

 

Tapahtumat

 

 

Niko Virtanen
Yksityistieneuvoja
Tavoitettavissa torstaisin ja perjantaisin.
Puh. 040 317 2351

 

Riku Hellgren
kiinteistöinsinööri
Puh. 040 317 2357
Jyrki Meronen
kunnallistekniikan päällikkö
Puh. 040 317 2304
Aino Angervuori
alueisännöitsijä
Puh. 040 317 4356

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti