Graafinen versio
På svenska  In EnglishVarhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA)

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.2.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2018 alkaen.

Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Vantakunnallisen tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Tietotuotanto vähentää manuaalista tietojen käsittelyä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

 

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

•nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

•toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

•hakemuksen toimittamispäivämäärä

•päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

•varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

•tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

•varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn lasta koskevat henkilötiedot:

•nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda 

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Varhaiskasvatuksen Varda tietovaranto perustuu Varhaiskasvatuslakiin (540/2018):
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti