Graafinen versio
På svenska  In EnglishPerhepäivähoitajan omista lapsista maksettava kuntalisä

Perhepäivähoitajan kuntalisän suuruus on 200 € kuukaudessa ja on haettava jokaisesta hoitajan omasta lapsesta erikseen.

Perhepäivähoitajan kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta kotona hoidettavasta alle esiopetusikäisestä lapsesta jonka oikeus kotihoidon tuen kuntalisään on päättynyt. Tukea maksetaan sen vuoden kesäkuun
loppuun jolloin lapsen oikeus esiopetukseen alkaa.

Perhepäivähoitajan kuntalisän saamisen edellytys on, että perhepäivähoitajan oma lapsi/lapset ei käytä subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen.
Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että hoitajalla on hoidossa vähintään yksi kokopäiväinen päivähoitoikäinen lapsi. Yksityisen perhepäivähoitajan hoitolapsista tulee olla voimassa oleva yksityisen hoidon tuki ja heidän tulee olla Nurmijärven kuntalaisia.

Kuntalisän saaminen ei estä avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin osallistumista.

Kuntalisää myönnetään kokonaisilta kalenterikuukausilta. Kuntalisää ei makseta takautuvasti hakukuukautta edeltävältä ajalta. Kuntalisää maksetaan siltä ajalta kun kunnallisella hoitajalla on voimassa oleva työsuhde tai yksityisellä hoitajalla on voimassaoleva hoitosopimus.

Kuntalisän maksu tapahtuu maksukuukauden lopussa. Maksupäivä on kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.

Hakija on velvollinen ilmoittamaan kuntalisän myöntämisen edellytyksissä tapahtuvista muutoksista. Aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin. Jos hoitolapsen hoitosuhde päättyy tai oma lapsi aloittaa esiopetuksen tulee siitä ilmoittaa välittömästi kuntaan.

Kuntalisä on saajalle veronalaista tuloa. Kuntalisästä suoritetaan maksajan toimesta ennakonpidätys. Uusi verokortti on toimitettava kalenterivuosittain helmikuun 15. päivään mennessä sivistystoimeen, muussa tapauksessa perimme 40 % veroa.     

Perhepäivähoitajan kuntalisähakemus

Armi Sanna
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2270
Päivi Benjaminsson
perhepäivähoidon ohjaaja
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 4064

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti