Graafinen versio
På svenska  In EnglishVuorohoito

Vuorohoito (klo 18 - 06) on tarkoitettu auttamaan perheitä lapsen hoidon järjestämisessä vanhempien työn tai opiskelun ajaksi.

Ympärivuorokautinen

  • Ympärivuorokauden toimiviin päiväkoteihin valitaan lapsia, jotka tarvitsevat yö- tai viikonloppuhoitoa vanhempien epäsäännöllisen työn tai opiskelun takia
  • Lapsen hoitoajoissa tulee pääsääntöisesti toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma-ajat (viikkovapaa= keskimäärin kuukauden viikonloppuja ja pyhäpäiviä vastaava määrä)
  • Jos työssä tai opiskelussa tapahtuu muutoksia niin, että ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen tarve lakkaa, vaihdetaan hoitopaikka eri ryhmään tai kokonaan toiseen päivähoitopaikkaan.

Iltahoito

Iltahoitoa tarjotaan maanantaista perjantaihin (ei kuitenkaan arkijuhlapyhinä). Päivittäinen aukioloaika vaihtelee vanhempien toimittamien hoitoaikailmoitusten mukaan. Päiväkoti suljetaan viimeistään klo. 22. Lapsen päivittäinen hoitoaika saisi olla enintään 10 tuntia.

Tavoitteet ja sisällöt

Laki lasten päivähoidosta asettaa varhaiskasvatuksen tavoitteeksi edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Myös poikkeavalla ajalla toimivassa varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan siten, että se edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen.

Lapsen epäsäännölliset hoito-ajat ja henkilökunnan työvuorojen vaihtuvuus asettavat suuria haasteita toiminnan sisällöllisen laadun takaamiseksi. Avoin ja vilkas yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen  välillä, yhteinen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen säännöllinen seuraaminen on välttämätöntä toiminnan laadun turvaamiseksi poikkeavalla ajalla toimivassa varhaiskasvatuksessa.

Toimintaperiaatteet

  • Päivittäinen toiminta on joustavaa ja lasten ikätasoa vastaavaa. Toiminta ei ole sidottuna tiettyyn vuorokauden aikaan.
  • Esiopetus järjestetään lain vaatimalla tavalla, käytännöt eri alueilla kuitenkin vaihtelevat.
  • Tarkempaa tietoa toiminnasta saa omasta päiväkodista.

Sivistyslautakunnan 8.12.2011 hyväksymät ohjeet (päivitetty syksyllä 2014)

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet 

Ympärivuorokautista- ja iltahoitoa tarjoaa

Tähkärinteen päiväkoti
Alihervontie 3
01800 KLAUKKALA

Ritva Säilä-Paajanen
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Tähkärinteen päiväkoti
Alihervontie 3
01840 Klaukkala
Puh. 040 317 4146

Iltahoitoa tarjoaa

Mutkapolun päiväkoti
Mutkapolku 4
05200 RAJAMÄKI 

Maaret Mäkiranta
päiväkodinjohtaja
Postiosoite:
Mutkapolun päiväkoti
Mutkapolku 4
05200 Rajamäki
Puh. 040 317 4696

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti