Graafinen versio
På svenska  In EnglishSuomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa  

Lapsella on oikeus omaan äidinkieleen ja kulttuuriin. Vahva äidinkielen hallinta on edellytyksenä suomen kielen oppimiselle. Lapsen identiteetille on tärkeää, että hänen kulttuuriinsa kuuluvia asioita arvostetaan ja tämä arvostus näkyy varhaiskasvatuksen arjessa ja oppimisympäristössä.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen mahdollisuutta harjoitella suomen kieltä ja oppia oman arkielämänsä perussanastoa. Tavoitteena on, että lapsi ymmärtää ja käyttää kieltä aktiivisesti. Kielitaidon kehittymistä havainnoidaan, seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Tarvittaessa lapselle laaditaan toisen kielen oppimisen suunnitelma yhdessä lapsen vanhempien kanssa.

Hyvä suomen kielen taito on oman äidinkielen taidon lisäksi lapselle kaiken muun oppimisen perusta. Lapsi selviää ehkä hyvin leikkitilanteissa ja päiväkodin arjessa suomen kielellä, silti hän voi tarvita tukea

  • sanavaraston laajentamisessa
  • keskeisten käsitteiden hallinnassa
  • ohjeiden ymmärtämisessä
  • oman ilmaisun vahvistamisessa

Tärkeä S2 opetuksen tavoite on myös se, että lapsi on tasavertainen ryhmän jäsen ja kielitaidosta riippumatta saa yhdenvertaisen mahdollisuuden oppimiseen kuin muut lapset.
Varhaiskasvatus tukee myös lapsen tutustumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kulttuuritausta ja suomen kielen taitotaso otetaan huomioon lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus on perheiden ja varhaiskasvatuksen yhteistä asiantuntijuutta. Kasvatuskumppanuus monikulttuuristen perheiden kanssa on perheen ja henkilöstön luottamuksellista ja vastavuoroista yhteistyötä, jossa osapuolten välillä vallitsee keskinäinen kunnioitus.
Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluita vanhempien ja henkilökunnan keskustelujen onnistumiseksi kasvatuskumppanuuden hengessä.

Taina Mättö
S2 lastentarhanopettaja
Postiosoite:
Mäkitupa
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4739

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti