Graafinen versio
På svenska  In EnglishLiinu

HANKKEEN TAVOITTEET

Saan liikkua, leikkiä ja nujuta eli Liinu-hankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksessa yhteistä näkemystä siitä, että jokainen kasvattaja voi olla lapsen liikkumisen mahdollistaja ja luoda liikkumiseen kannustavaa ilmapiiriä. Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Kasvattajayhteisöä herätetään miettimään omaa rooliaan liikkumisen rohkaisijana tai rajoittajana. Hanke on onnistunut, jos jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä on suunniteltu ja tehty toimenpiteitä sen eteen, että liikkuminen sisällä ja ulkona mahdollistuu ja lapset kokevat liikunnan riemua. Tämä tarkoittaa toimintakulttuurin muutosta; toimintatapojen, menetelmien ja rakenteiden kehittämistä.

Hankkeen toimesta kunnan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä otetaan käyttöön yhteiset käytännöt lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen aikana suunnitellaan myös arviointijärjestelmä, jonka avulla tapahtuu liikkumisen ja hyvinvoinnin vuosittaista arviointia yksikkökohtaisesti.

Hankkeelle on palkattu koordinaattori, joka toimii yksikön esimiesten tukena hankkeen eteenpäinviemisessä. Koordinaattori tukee henkilöstöä rakentamaan liikkumisen oppimisympäristöä lapsen päivittäisen ja luonnollisen liikkumisen tukemiseksi kunkin varhaiskasvatusyksikön muutostarpeista käsin.

Liinu-hanke tukee ja edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toimeenpanemista kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä- Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, OKM 2016:21). Lisäksi se edistää omalta osaltaan kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista. Hankkeen tavoitteet ja toteutus ovat linjassa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) sekä Nurmijärven kunnan työstövaiheessa olevan varhaiskasvatussuunnitelman kanssa.

Varhaiskasvatus kutsuu perheet mukaan lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen  yhteisellä liikkumishaasteella:
Lokakuun haaste

Joulukuun haaste

Ilo kasvaa liikkuen -perheliikuntatapantuma  järjestettiin Maaniitun koululla 27.10.2018 klo 10-14. Tapahtuman esite.

Henna Karvonen
liikuntakoordinaattori
Keskustie 1
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3019

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti