Graafinen versio
På svenska  In EnglishVarhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan alla olevaa sähköistä lomaketta käyttäen

Sähköinen hakemus 

Kunnallista päivähoitopaikkaa tulee hakea vähintään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarpeen alkamista.

Palveluohjaus

1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön keskitetty palveluohjaus. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ottaa yhteyttä jokaiseen päivähoitopaikkaa, kerhopaikkaa tai palveluseteliä hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen. Samalla selvitetään myös, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsi on oikeutettu.

1.8.2016 alkaen subjektiivisen hoidon oikeus on max. 20h/viikko, perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona esim. työttömyyden tai perhevapaiden takia.

Tiedustelut varhaiskasvatuksesta tai laskutuksesta voi lähettää sähköpostilla

Tarja Valimaa-Arotie
palvelutoiminnan suunnittelija, varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4060

Hoidon aloittaminen

Kasvatuskumppanuutta lähdetään rakentamaan jo ennen lapsen hoitosuhteen alkua. Esimies kutsuu vanhemmat palvelukeskusteluun ja sovitaan aloituskeskusteluaika. Aloituskeskustelu käydään joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa vanhempien valinnan mukaan. Keskustelu luo pohjaa yhteiselle kasvatustehtävälle. Vanhempien kanssa sovitaan tutustumisajasta ja keskustellaan kasvatukseen liittyvistä näkemyksistä sekä hoidon aloittamiseen liittyvistä tuntemuksista.

Uusien asiakkaiden vastaanottaminen (kunnallinen varhaiskasvatus)

Päätös päivähoitopaikasta lähetetään kirjeitse kotiin. Perhe vastaanottaa paikan kirjallisesti.
Päiväkodinjohtaja/Perhepäivähoidon ohjaaja ottaa uusiin asiakasperheisiin yhteyttä ja sopii ajan palvelukeskusteluun. Tavoitteena on, että perhettä kuullaan ja he saavat tietoa päivähoitoon liittyvistä asioista.

Päivähoidon työntekijä soittaa perheelle ja sopii aloituskeskustelun ajan ja paikan. Aloituskeskustelu voidaan sopia käytäväksi vaihtoehtoisesti joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa.
Aloituskeskustelussa on tärkeää sopia tutustumisajan käytännöt. Aloituskeskustelu liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja siihen voidaan palata myöhemmin.

Lapsen tutustumisjaksolle sovitaan tutustumisajat ja ajankohdat esim. ruokailun, lepohetken ja ulkoilun tilanteisiin. Tutustumisjakso voi olla muutamasta päivästä enintään kuukauteen. Tarkoituksena on, että vanhemmille ja lapselle muodostuu näkemys hoitopäivän eri tapahtumista ja kokonaisuudesta. Tutustumisen aikana lapsi voi jäädä päiväkotiin /perhepäivähoitopaikkaan 1-2 tunniksi ilman vanhempia. Lapsi voi korvauksetta syödä yhden aterian päivähoitopaikassa tutustumisjaksolla. Päivähoito alkaa virallisesti siitä päivästä lukien, kun vanhemmat ovat ilmoittaneet ottavansa päivähoitopaikan vastaan.
Päivähoidon työntekijä ja lapsen vanhemmat/huoltajat laativat yhteistyössä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Perhepäivähoidossa ohjaaja on mukana kasvatuskeskustelussa.
Nivelkeskustelu käydään silloin, kun lapsi siirtyy hoitopaikasta toiseen kunnan sisällä. Tavoitteena on sujuva siirtyminen vanhasta päivähoitopaikasta uuteen.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikat irtisanotaan kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä. Jos hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu päättyy viimeiseen hoitopäivään.


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti