Graafinen versio
På svenska  In EnglishTyöllistäminen

Työllisyyspalvelut / Työllistymisen monipalvelukeskus WOIMALA

Nurmijärven kunta on mukana Pohjois-Uudenmaan työvoiman palvelukeskuksessa ja teemme tiivistä yhteistyötä Hyvinkään toimipaikan kanssa. 

Nurmijärven Työvoiman palvelukeskus (TYP) tarjoaa palveluita asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä ja jotka tarvitsevat moniammatillista tukea tilanteensa selvittelyyn. Tavoitteena on löytää asiakkaan tilannetta eteenpäin vievä ratkaisu, kuten työ, koulutus, kuntoutus tai eläke. Toiminnan tarkoituksena on myös ehkäistä työttömyyteen liittyviä ongelmia kehittäen ja parantaen palvelujen saatavuutta.

Asiakkaaksi ohjaudutaan työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta. Asiakkaalle nimetty vastuuvirkailija kutsuu asiakkaan ajanvarauksella tapaamiseen Työvoiman palvelukeskukseen.

Työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee työvoimaohjaaja työhallinnon edustajana ja kunnan sosiaalipalveluiden työntekijöinä vastaava ohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja yksilövalmentaja sekä aikuisten pajan työtoiminnan ohjaajat.

Moniammatillista palveluohjausta

Toimintamallimme on asiakaslähtöistä palvelujen koordinointia ja palveluohjausta. Palveluohjauksen tarkoituksena on määritellä asiakkaan palvelutarpeet ja löytää niihin parhaiten yhteensopivat palvelut. Keskeisintä on palvelukokonaisuuden keskitetty ja vastuullinen koordinointi sekä jatkuva seuranta yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluohjauksen tavoitteena on vähentää useasta eri toimipaikasta avun hakemista sekä parantaa palveluverkostomme toimivuutta ja yhteistyötä.

Työvoiman palvelukeskuksen palvelut

  • aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta
  • ohjaus työkyvyn ja eläke-edellytysten selvittelyyn
  • kuntoutusneuvonta ja -suunnittelu
  • koulutus- ja urasuunnittelu
  • työelämävalmennus, palkkatukityö, työharjoittelu- ja työkokeilupaikat
  • ohjaus ja neuvonta KELA:n etuuksissa
  • kaikki työ- ja elinkeinotoimiston palvelut

Lisätietoa TYP-toiminnasta  

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan avulla on tarkoitus parantaa työnhakijan mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään ja saada kokemusta erilaisista ammateista. Kuntouttava työtoiminta on hakijan itsensä kanssa suunniteltavaa työskentelyä avustavissa tehtävissä kunnassa, työpajoissa, järjestöissä ja muissa julkisissa yhteisöissä. Siihen voi sisältyä myös sosiaali-, terveys-, koulutus- tai kuntoutuspalveluita, jos ne edistävät työllistymistä. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan osallistujalle toimintaraha ja matkakulut työttömyysturvan tai toimeentulotuen lisäksi.Kuntouttavana työtoimintana järjestetään myös ryhmätoimintaa.

Aikuisten paja

Aikuisten paja on yksi Nurmijärven kunnan kuntouttavan työtoiminnan toimipiste. Aikuisten paja kokoontuu Nurmijärven kirkonkylällä, josta lähdetään yhdessä päivän töihin eri kunnan pisteisiin. Aikuisten pajalla saa tehtäviin työtoiminnan ohjaajien tuen.

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti