Graafinen versio
På svenska  In EnglishPerusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Perusopetuksen yhtenäisyyttä ja siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä toteutetaan ja edistetään esi- ja perusopetuksen henkilökunnan toimesta strukturoidulla yhteistoimintarakenteella. Jokaisesta siirtymävaiheesta on tehty oma prosessikuvauksensa, johon on kirjattu siirtymään liittyvät toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja muut siirtymässä huomioitavat asiat. Nämä prosessikuvaukset yhdenmukaistavat siirtymävaiheiden käytäntöjä ja edistävät lapsen koulupolkua. (Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, 1. painos, s. 12)

Perusopetuksessa siirtymävaiheita on neljä

 • oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen
 • oppilaan siirtyessä 2. vuosiluokalta 3. vuosiluokalle
 • oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun
 • perusopetuksen päättövaiheessa, oppilaan siirtyessä perusopetuksen jälkeisen koulutusvaiheeseen

Esi- ja perusopetuksen välisessä siirtymävaiheessa yhteistoimintarakenteen puitteissa toteutetaan (mm.):

 • taitokartoitukset esiopetuksen ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan oppilaille
 • siirtymävaiheen yhteistoiminta kodin ja esiopetusyksikön/koulun kanssa: vanhempainillat, yhteistyöpalaverit, lapsikohtaisten esiopetuksen suunnitelmien sekä pedagogisten asiakirjojen valmistelu ja päivittäminen, esiopetukseen ja kouluun tutustuminen sekä vanhempien ja lasten tapaaminen
 • yhteistyöpalaverit rehtoreiden ja esiopetusyksiköiden esimiesten välillä sekä esi- ja alkuopettajien välillä
 • esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisen valmistelu sekä esiopetuspaikan ja lähikoulun osoittaminen
 • erityisluokkien oppilaiden valinnat sekä tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten oppilaskohtaiset siirtymäpalaverit
 • haku koulukuljetuksiin sekä kunnan koordinoimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan

Toisen ja 3. vuosiluokan välisessä siirtymävaiheessa yhteistoimintarakenteen puitteissa toteutetaan (mm.):

 • tiedonsiirtopalaverit esim. opettajan vaihtuessa
 • siirtymävaiheen yhteistoiminta kodin ja koulun kanssa: vanhempainillat ja arviointikeskustelut
 • Allu-testit eli standardoitu lukutaidon testi, jonka avulla selvitetään oppilaan lukemisvalmiudet, lukutaidon sujuvuus ja luetun ymmärtäminen
 • erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukitarpeen arviointi

Kuudennen ja 7. vuosiluokan välisessä siirtymävaiheessa yhteistoimintarakenteen puitteissa toteutetaan (mm.):

 • 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset
 • siirtymävaiheen yhteistoiminta kodin ja koulun kanssa: vanhempainillat, arviointikeskustelut ja yläkouluun tutustuminen
 • tulevien 7. luokkalaisten lähikoulun osoittaminen sekä päätökset lähikouluista
 • Allu-testit eli standardoitu lukutaidon testi, jonka avulla selvitetään oppilaan lukemisvalmiudet, lukutaidon sujuvuus ja luetun ymmärtäminen
 • erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukitarpeen arviointi

Perusopetuksen päättövaiheen siirtymävaiheessa yhteistoimintarakenteen puitteissa toteutetaan (mm.):

 • päättötodistuksen saaneiden 9-luokkalaisten seuranta ja tiedonsiirto oman kunnan 2. asteen oppilaitoksiin
 • perheohjauksen tarjoaminen halukkaille
 • oppilaan henkilökohtainen päättövaiheen ohjaus
 • vierailut toisen asteen oppilaitoksissa
 • koulutusmessut ja/tai vanhempainillat
 • yhteishakusuunnitelman laatiminen ja yhteishaku sekä siihen liittyvät toiminnot (hakupapereiden täyttäminen, liitteet, pääsykokeisiin valmistautuminen
 • jälkiohjaus

Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti