Graafinen versio
På svenska  In EnglishOpetussuunnitelmat 1.8.2016

Nurmijärven kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnan käsittelyissä 26.4.2016 ja 16.6.2016 ja ne otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti siten, että esiopetus, alakoulut ja lukion 1. vuosiluokka ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön heti 1.8.2016 alkaen. Yläkoulut ottavat uuden opetussuunnitelman käyttöön vuosiluokka kerrallaan syksystä 2017 alkaen.

Katso opetussuunnitelmien esittelyvideo

 

Uudet opetussuunnitelmat

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 (pdf-muodossa)

Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 (pdf-muodossa)

Läroplan för den grundläggande utbildningen 1.8.2016 (årskurserna 1–6, utdrag)

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 (pdf-muodossa)

Opetussuunnitelmatyön eteneminen ja vaiheet on kuvattu ops2016-sivustolla osoitteessa

https://m.nurmijarvi.fi/ops2016/

Valtakunnalliset esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan 1.8.2016. Lisätietoa perusteista opetushallituksen sivuilta osoitteesta:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

Perusopetuksen tarkennettu tuntijako 1.8.2016 (pdf-muodossa)

Muutokset ja korjaukset

Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016, Suomi toisena kielenä (täydennys)

 

Arvioinnin vuosikello vuosiluokilla 1–6

Arvioinnin vuosikello 1–6

Paikallisia opetussuunnitelmia täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Ohjaussuunnitelma (perusopetuksen) 1.8.2016 alkaen

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen

Tvt-strategia ja opetussuunnitelma 2016

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.1.2017 alkaen

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuolto

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Vanhat opetussuunnitelmat (käytössä yläkouluissa porrastetusti 1.8.2019 asti)

Nurmijärven kunta, perusopetuksen opetussuunnitelma 2004

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti