Graafinen versio
På svenska  In EnglishHelmi/Wilma ja Edison

Wilma oppilashallinto-ohjelma korvaa Helmin uuden lukuvuoden käynnistyessä 8.8.2019. Lukuvuoden alussa Wilmasta otetaan käyttöön perustoiminnot, kuten viestit, lukujärjestykset ja poissaolomerkinnät. Myöhemmin Wilman käyttöä laajennetaan myös muihin toimintoihin.

Oppilaiden vanhemmille Wilmaan kirjautuminen tulee mahdolliseksi vaiheittain heinäkuusta alkaen. Kirjautumisen vaiheistus etenee Wilman käyttöönoton edetessä. Oppilaiden vanhemmille lähetetään heinäkuun aikana lisätietoa Wilma-tunnusten hankkimisesta sekä kirjautumisohje (katso myös lisätietoja jäljempänä).

Ensimmäisessä vaiheessa Wilmaan pääsevät kirjautumaan ne vanhemmat, joiden huollettavat näkyvät väestötiedoissa ja joilla on käytössään vahvan tunnistautumisen väline, kuten suomalaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Wilmaan kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla Suomi.fi-palvelun kautta. Suomi.fi-palvelun avulla varmistetaan, että vanhemmalla on oikeus nähdä lapsensa tiedot Wilmassa ja asioida tämän puolesta.

- Ohje huoltajatunnusten muodostamiseen Suomi.fi-palvelun kautta:
https://edunurmijarvi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anu_markkanen_edu_nurmijarvi_fi/EQ0nNOwW6cxGtKwrl5Mcjk0BYdjap0oOsuZnGEYSbZDk1Q?e=cN38Dr

- Huoltajatunnukset tehdään osoitteessa: https://nurmijarvi.inschool.fi/connect
(edellyttää pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta)

- Huoltajat kirjautuvat Wilmaan tunnusten muodostamisen jälkeen osoitteessa https://nurmijarvi.inschool.fi

Jos oppilaan vanhemman huoltajuus ei näy väestötiedoissa, mutta hänellä on oikeus hoitaa lapsen asioita (esim. sijaisperheet), Wilma-tunnukset saa oppilaan koulusta. Tunnuksia varten vanhemman tulee esittää kirjallinen todistus siitä, että hänellä on lupa käsitellä oppilaan asioita oppilashallintojärjestelmässä. Uutta todistusta ei tarvitse esittää, jos koululla on jo aikaisempi tieto asiasta. Koulusta tunnuksia voi kysellä 1.8. alkaen.

Tavoitteena on, että lukuvuoden alussa mahdollisimman moni vanhempi olisi jo kirjautunut ensimmäisen kerran Wilmaan. Koulutyön aloittaminen onnistuu kuitenkin myös ilman Wilmaa ja koulut huolehtivatkin tiedon kulusta muulla tavoin, jos Wilma ei ole vielä käytössä. Lukuvuoden koulutyö alkaa kaikissa Nurmijärven kunnan kouluissa 8.8. klo 9.

Mahdolliset Wilman käyttöönottoa koskevat kysymykset voi osoittaa oppilashallintokoordinaattorille p. 040 317 2413 tai sähköpostitse osoitteeseen wilmatuki (at) nurmijarvi.fi.

https://nurmijarvi.inschool.fi/

Wilman lisäksi koulutyössä on käytössä Edison, joka on oppilaiden ja opettajien oppimisen sähköinen työskentelyalusta.

https://edison.fi

Lisäksi oppilailla on mahdollisuus käyttää Microsoftin ja Googlen palveluita osana opiskelua ja työskentelyä kouluissa.

Kasvatuksen ja sivistyksen tietosuojaselosteet

Tutustu kasvatuksen ja sivistyksen tietosuojaselosteisiin:

https://m.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja/kasvatus_ja_sivistys

 

 

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti