Graafinen versio
På svenska  In EnglishAvustuksia haettavana

5.3.2019 14.00

Nurmijärven kunnan myöntämiä avustuksia on haettavana. Tutustu myönnettäviin avustuksiin ja lue kunkin avustuksen tarkemmat hakuohjeet sekä määräajat.

Nurmijärven kunta julistaa haettavaksi seuraavat vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista myönnettävät avustukset:

Kunnanhallitus myöntää

AVUSTUKSIA NUORISOSEURAN-, RAITTIUSSEURAN- JA TYÖVÄENTALOILLE käyttö- ja hoitokuluihin (avustusmääräraha jaettavaksi vähävaraisten yleishyödyllisten järjestöjen tilavuokraalennuksina ja nuorisoseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluavustuksina, yhteensä enintään 5 000 euroa). Hakemukseen liitetään selvitys kiinteistön menoista ja tuloista vuosilta 2018 ja 2019, oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä vuodelta 2018, päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2018 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika päättyy 2.5.2019 klo 16. Hakemukset palautetaan kunnanviraston asiakaspalveluun tai postitse os. Nurmijärven kunta, keskushallinto, PL 37 01901 Nurmijärvi. Lisätietoja antaa hallintopäällikkö, puh. 040 317 2015.

Hyvinvointilautakunta myöntää

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSIA 

Avustuksia myönnetään kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 27.2.2018 § 9 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Määräraha vuonna 2019 on 60 000 euroa.

Avustuksia myönnetään vanhus-, veteraani- ja sosiaali- sekä terveysalan yhdistyksille, joiden toiminta edistää nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä ja avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvointierojen kaventamista Nurmijärvellä. Avustuksia voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. 

Hakuaika on 1.4. - 30.4.2019. Avustusta haetaan sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta. Hakemukset on jätettävä klo 15 mennessä liitteineen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori puh. 040 317 4363.

URHEILUSEUROJEN AVUSTUKSIA

Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Avustuksia myönnetään kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 27.2.2018 § 6 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2019 on 210 000 euroa.

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Hakemukset tulee tehdä 1.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta www.nurmijarvi.fi/liikunta (>urheiluseurojen avustukset). Lisätietoja liikuntapäällikkö puh 040 317 2050. 

KULTTUURIAVUSTUSTA 

Nurmijärveläisille toimijoille hyvinvointilautakunnan 22.1.2019 § 11 hyväksymän kulttuuriavustussäännön mukaisesti. Määräraha 52 500 € sisältää avustukset ja kulttuuripalkinnot. Avustus on luonteeltaan kohdeavustusta. Kulttuuriavustusta voi hakea tapahtumien järjestämiseen ja muuhun kulttuuritoimintaan sekä kotiseututyöhön ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Taide- tai kulttuurialan yhdistys voi hakea ohjaaja-avustusta ja vuokra-avustusta. Ammattitaiteilijat voivat hakea taiteilija-apurahaa ja 18-29 - vuotiaat taiteenopiskelijat stipendiä. Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa kulttuuriavustussäännöstä.

Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Kulttuuriavustussääntö löytyy osoitteesta www.nurmijarvi.fi/kulttuuri-> Avustukset. Hakemukset tulee palauttaa 1.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos avustusrahaa jää jakamatta, järjestetään toinen hakukierros elokuussa. Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506.

NUORISOYHDISTYKSILLE YLEISAVUSTUSTA (enintään 26 500 euroa). Hakuaika 1.4.2019 klo 15 mennessä. 

TOIMITILA-AVUSTUSTA (enintään 3000 euroa). Hakuaika 1.4.2019 klo 15 mennessä. 

LEIRITOIMINTA-AVUSTUSTA (enintään 1000 euroa). Hakuaika 1.10.2019 klo 16 mennessä.

PROJEKTIAVUSTUSTA (enintään 3000 euroa). Avustus on haettavissa koko vuoden.

Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö puh. 040 317 2060.

Hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset haetaan sähköisesti Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta osoitteessa https://solmu.nurmijarvi.fi/avustushakemukset/

Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi (Kirjaudu sisään/Rekisteröinti -valikko Solmussa).

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustuksen yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Kunnanhallitus on päättänyt, että yhdistys saa pääsääntöisesti avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.

Toiminta-avustukset myönnetään Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 päättämien yleisten myöntämisperusteiden mukaisesti. Tämän lisäksi on kukin myöntävä taho erikseen määritellyt tarkempia avustusten myöntämisperusteita.

Nurmijärvi 25.2.2019

KUNNANHALLITUS

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti