Graafinen versio
På svenska  In EnglishVäylä tiedottaa: Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie - Kirkkotien asemakaavan muutosasia etenee

8.2.2019 19.00

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Klaukkalan ohikulkutien maantiealueen haltuunoton valmistelu kaavamuutosalueella on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä käynnistetty. Kirkkotien katusuunnitelmat voidaan viedä tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi, kun asemakaava on saanut lainvoiman eli asemakaava on kuulutettu.

Kun ohikulkutien maantiealue on kaavamuutosalueelta otettu haltuun, käynnistetään alueella puuston poisto. Rakentamaan päästään näillä näkymin huhti-toukokuussa.

"Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Klaukkalan ohikulkutiestä saatiin joulukuussa 2017. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä pääsemme nyt tekemään rakentamiseen valmistelevia töitä myös Kirkkotien kohdalla", kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylästä.

Seuraa hanketta

https://www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti