Graafinen versio
På svenska  In EnglishVastauksia joukkoliikenneuudistuksen herättämiin kysymyksiin

8.11.2018 9.00

Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärven kunta ja Hyvinkään kaupunki kilpailuttivat Nurmijärven alueellisen käyttöoikeussopimuksen liikenteen vuonna 2017 kaudelle 1.1.2019–31.12.2028. Sopimuskumppaniksi valittiin Nurmijärven Linja Oy.

Miten uudistus vaikuttaa Klaukkala-Helsinki-liikenteen aikatauluihin?

Uudet aikataulut ovat tekeillä niin Matkahuollon Minfo-järjestelmään kuin myös Korsisaaren omille nettisivuille. Uudet aikataulut julkaistaan maanantaina 12.11.2018. Nurmijärven Linjan aikataulut tulevat täyttämään sataprosenttisesti tilaajien määrittelemän palvelutason. Siten vuoroja on esimerkiksi Klaukkalan ja Helsingin välillä ensi vuonna nykyistä enemmän ja tasaisemmin, kun Nurmijärven Linjan vuorot täyttävät palvelutasovaatimukset yksinään. Röykän palvelutaso paranee nykyisestä ja Nurmijärven Linjan vuorot ajavat siellä nykyistä useammin. Rajamäen palvelutaso paranee myös iltaliikenteen laajentuessa.

Kuinka uudistus parantaa ympäristöystävällisyyttä?

Sopimuksen myötä Nurmijärven Linja Oy on sitoutunut uudistamaan linja-autojaan ympäristöystävällisemmiksi. Kilpailutuksessa kaluston päästö- ja ikävaatimuksia tiukennettiin huomattavasti verrattuna edelliseen sopimuskauteen. Suurin osa liikenteessä käytettävistä linja-autoista tulee olemaan päästövaatimuksiltaan polttomoottoritekniikan puhtainta Euro 6 -luokkaa. Käytössä olevat linja-autot saavat olla keski-iältään 8 vuotta ja enimmäisiältään korkeintaan 12 vuotta vanhoja.

Miltä osin vuorotarjonta harvenee?

Joiltain osin vuorotarjonta harvenee, kun Lahnuksentietä ei enää ajeta Helsinkiin asti. Klaukkalan ja Lahnuksen välille tulee linja, joka palvelee tätä yhteysväliä ja etenkin koululaisten tarpeita. HSL on samanaikaisesti vastaavasti ilmoittanut parantavansa omia Lahnuksentien yhteyksiään. Palvelutasomäärittelyssä olikin parannettu vastaavasti Hämeenlinnantien yhteyksiä.

Kuka määrittelee tulevan palvelutason?

Uuden sopimuksen palvelutaso (yhteysvälien vuorovälit ja liikennöintiajat) on Uudenmaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan sekä Hyvinkään kaupungin yhdessä määrittelemä. Se on myös vahvistettu kuntien päätöksenteossa (KH 25.6.2018).

Kuinka uudistus vaikuttaa Nurmijärvilippujen hintaan?

Nurmijärvi-lippujen hinnat (Nurmijärvi-Helsinki-väli 100 euroa) pysyvät ennallaan. Nuorisolipun ikäraja nousee vuodella, eli nuorisolipun voi jatkossa ostaa alle 19-vuotias.

Mitä uusia sarjalippuja tulee valikoimaan?

Uudistuksen myötä asiakas voi ostaa aikuisten Nurmijärven sisäisen 20 matkan sarjalipun. Lisäksi myynnissä ovat 20 matkan sarjaliput Hyvinkäälle, Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin. Lapsille (4-11v) tulee myyntiin Nurmijärven sisäinen 10 matkan sarjalippu. Lisäksi käyttöön tulee 30 päivän Nurmijärven sisäinen ja Hyvinkäälle suuntautuvan liikenteen kausilippu. Mobiililippujen valikoima laajenee asteittain myös sarja- ja kausilippuihin.

Milloin nykyiset matkakortit vaihtuvat?

Nurmijärvilippuja myydään Matkahuollon matkakorteille 2.11.2018 saakka ja matkustusoikeus korteilla päättyy 31.12.2018. Nurmijärviliput voi ostaa 3.11.2018 alkaen vain Nurmijärven Linjan omille matkakorteille. Nykymuotoinen Nurmijärvilippu Matkahuollon toteuttamana olisi joka tapauksessa lakannut 2.12.2019 mennessä vanhan joukkoliikennelain mukaisten viimeistenkin ns. siirtymäajan liikennöintisopimusten umpeutuessa.

Paljonko uusi kortti maksaa?

Uusi matkakorttipohja maksaa 5,00 euroa. Uudelle matkakortille voi ladata lipputuotteen lisäksi myös arvoa, mitä voi käyttää kertalipun maksamiseen Nurmijärven Linjan ja sen alihankkijoiden autoissa. Arvoa voi ladata 10-200 euroa.

Mistä uuden matkakortin voi ostaa?

Matkakortin voi ostaa Kirkonkylän Matkahuollosta. Lipunmyynti on lisäksi aloitettu maanantaina 5.11. Klaukkalan Kuonomäentien R-kioskilla, 6.11. Rajamäen R-kioskilla, 7.11. Kirkonkylän R-kioskilla ja tämänhetkisen tiedon mukaan loppuviikosta Kampissa Matkahuollon lipunmyynnissä.

 Miksei Nurmijärvi liittynyt HSL:ään?

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 26.4.2017 olla liittymättä HSL:ään. Kuntalaisten näkökulmasta pääosalle nykyisiä joukkoliikennematkustajia nykyinen hinnoittelu on edullisempi kuin HSL:n lippujen hinnoittelu. Esimerkiksi lipunhintoihin olisi runkomatkojen osalta tullut selkeä korotus, jolloin nykyisen 100 €:n sijaan lipunhinta olisi 154 €. Lippuhintoihin yksittäisen HSL-kunnan vaikutusmahdollisuudet ovat erittäin rajalliset. Linjastorakenne on nykyisessä muodossaan suorien linjojen osalta paremmin kuntalaisten tarpeet huomioiva.  HSL:ssä vaikutusmahdollisuudet linjastojen suunnitteluun ovat mahdollisia, mutta päätöksenteko on kuitenkin HSL:n hallituksessa.

 

Lue lisää Nurmijärven joukkoliikenneuudistuksesta.

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti