Graafinen versio
På svenska  In EnglishOsaamisen kehittäminen

Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista sekä työnantajilta että työntekijöiltä. Organisaation toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien osaaminen pidetään ajan tasalla ja sitä hyödynnetään. Suuri haaste eri organisaatioissa on ikärakennemuutos, etenkin eläkkeelle siirtymisessä katoavan hiljaisen tiedon siirtäminen ajoissa nuoremmalle sukupolvelle.

Myös työhyvinvoinnin perustekijä on se, että ihminen kokee osaavan työnsä. Puutteellinen osaaminen voi johtaa ylikuormitukseen ja jopa työuupumukseen. Työn kehittäminen yhdessä, kehittää kaikkien oppimista ja yhteistyötä organisaation sisällä. Erilaisilla ratkaisuilla mm. täydennyskoulutuksilla, laajoilla kehittämishankkeilla, räätälöidyillä koulutuspaketeilla tai virallisilla ammattitutkinnoilla voidaan kehittää organisaation liiketoimintaa ja vastata näin paremmin muuttuvan ympäristön haasteisiin.

Koulutusten sisältöä voidaan räätälöidä organisaatioiden omien tavoitteiden mukaisiksi ja asiantuntijat auttavat myös rakentamaan koulutuspaketteja, joissa voidaan hyödyntää julkista rahoitusta.


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti