Graafinen versio
På svenska  In EnglishYrittäminen

Elinkeinotoimi on aktiivisesti mukana alueen yritystoiminnan tukemisessa, kehittämisessä ja verkottamisessa. Toimintaa ohjaa elinkeinopoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia ja kasvua tukevat olosuhteet. Tavoitteet on ryhmitelty selkeästi kolmeen eri kokonaisuuteen: 1) yritystonttien markkinointi ja myynti, 2) yrittäjyyden edistäminen 3) yritysneuvontapalvelujen organisointi. 

1) Yritystonttien markkinointi ja myynti

Kunnassa on kymmenkunta yritystoimintaa varten kaavoitettua aluetta. Osa näistä alueista on jo pitkään ollut käytössä, eikä niissä ole enää kunnan omistamia vapaita tontteja. Uusin työpaikka-alueista on Helsinki-Tampere moottoritien varressa oleva Ilvesvuoren yritysalue. Alue on laajentumassa noin 150 hehtaarin kokonaisuudeksi ja eteläosan laajennusalueen asemakaava on lähes valmis. Tällä hetkellä esim. teollisuus, logistiikka ja kauppa tarvitsevat uusia sijoittumispaikkoja. Pääkaupunkiseudulla kaavoitetaan teollisuusalueita ja Kehä III:n varsi on täyttymässä ja ruuhkaantunut.

Tontit ja toimitilat

2) Yrittäjyyden edistäminen

Elinkeinotoiminnan perustan muodostavat olemassa olevat yritykset. Kunnan rooli on tukea ja vahvistaa olemassa olevaa yrittäjyyttä, yritystoimintaa ja luoda hyvät toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet nykyisille ja tuleville yrittäjille. Tämän lisäksi onnistunut pitkäjänteinen maapolitiikka ja kaavoitus luovat perustan kunnan elinkeinopolitiikalle ja antavat mahdollisuuden yritysten sijoittumiselle kuntaan. Yrittäjyyttä arvostetaan ja se näkyy yrittäjien ja kunnan välisenä yhteistyönä. Kunnan ja yritysten luottamukselliset välit auttavat kuntaa saamaan reaaliaikaista tietoa yritysten suunnitelmista.  

3) Yritysneuvontapalvelut

Elinkeinojen kehittäminen kunnassa perustuu pitkälti verkostomaiseen toimintaan. Palvelujen tuotannossa tehdään yhteistyötä sekä kunnan sisällä että seudun ja sen kehittämisorganisaatioiden kanssa. Seudullisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke Oy, ProAgria Uusimaa ry, Ely-keskus, Uudenmaan TE-toimisto, Kauppakamari, Kuntaliitto, Uudenmaan liitto, Techvilla, alueen oppilaitokset sekä muut alueelliset rahoitus- ja kehittämisorganisaatiot.

Nurmijärvellä yritysneuvontapalvelujen tuottaminen on ratkaistu siten, että kunta on mahdollistanut palvelujen hankkimisen eri toimijoilta ja järjestänyt tätä toimintaa varten tilat Klaukkalaan. Yrityspalvelupiste Vinkin syntyminen on hieno esimerkki kunnan, yrittäjien ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Saman katon alla tarjotaan neuvontapalveluja sekä aloittaville että jo toiminnassa oleville yrittäjille. Näin eri toimijoiden yhteistyöllä pystytään hyvin kehittämään yritysten toimintaedellytyksiä ja edesauttamaan uusien yritysten sijoittumista kuntaan.  


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti