Graafinen versio
På svenska  In EnglishVanhus- ja vammaispalvelut sekä asumispalveluyksikkö Heikkilä

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävien palvelujen ja etuuksien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen.

Vammaispalveluihin kuuluu ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.

Osa palveluista ja tukitoimista on erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja osa on määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia.

 

 

Vammaispalveluopas 2016

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti