Graafinen versio
På svenska  In EnglishPerhetyö

Perhetyö tukee nurmijärveläisiä lapsiperheitä arjen pulmatilanteista selviytymisessä. Perhetyö on avointa osallistavaa yhteistyötä ja matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelua.

Perhetyö on koko perheen tukemista arjen hallinnassa, omien voimavarojen vahvistamisessa, keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa, nuoruusiän haasteissa sekä vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Perheen kanssa tehdään suunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista ja kestosta. Työskentelyn lähtökohtana ovat perheen omat voimavarat.

Perhetyöhön voi olla yhteydessä perhe tai nuori itse, perheen läheiset, neuvola, varhaiskasvatus, koulu ja muut yhteistyötahot.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista ennaltaehkäisevää ja tilapäistä tukea lapsiperheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheiden voimavaroja, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Tällaisia erityisiä perhe- ja elämäntilanteita ovat esimerkiksi: sairaus, synnytys, vamma, vanhempien uupumus tai ero, perheenjäsenten vakava sairastuminen, vaikea elämäntilanne tai kriisi.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö voi olla mm:

  • lastenhoitoapua
  • välttämätöntä kodinhoitoapua (kuten avustaminen ruoan laitossa, pyykinpesussa ja ylläpitosiivouksessa)
  • vanhemmuuden tukemista, ohajusta ja neuvontaa
  • lapsen kasvatuksessa ohjaamista ja neuvontaa.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää

  • siivouspalveluna
  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
  • vanhemman etätyöhön, opiskeluun tai harrastamiseen
  • pitkäkestoiseen lapsen hoitoon tai vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Asiakasmaksu:

Tilapäisestä, alle 3 kk kestävästä kotipalvelusta maksu määritellään käyntikertojen mukaan. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotiin annettavasta kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen, perheen koon ja palvelutuntien mukaan. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi palvelun kestäessä yli kolmen kuukauden ajan.

Lapsiperheiden kotipalvelun käyntimäärät ja työskentelyajat sovitaan perhekohtaisesti

Tilapäisen kotipalvelun maksut (alle 3 kk):

Käynnin pituus

euroa/käynti

 0 - 2 tuntia 9,50
 2 tuntia -  alle 4 tuntia 16,10
 4 tuntia - alle 6 tuntia 20,60
 yli 6 tuntia 25,20

 

 

Perhetyön toimipiste ”Omppulinna”
sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä osoitteessa:
Rajamäentie 9 C, 01900 Nurmijärvi.

 

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti