Graafinen versio
På svenska  In EnglishLapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapseen kasvu ja kehitys, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. Lastensuojelussa lapsen etu on ensisijalla, koska lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 §).

Voit ottaa lastensuojelun työntekijään yhteyttä, jos mm.

  • päihteiden käyttö vaikeuttaa omaa ja läheisten elämää
  • perheessä on lasten ja nuorten kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • lähisuhdeväkivaltaa
  • perheessä on muita kriisejä

Lastensuojelun palvelut ovat avun tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteen selvittämistä ja tuen tarjoamista. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti