Graafinen versio
På svenska  In EnglishLomakkeet


Koulunkäyntiin liityvät lomakkeet

Poissaolot

Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja päättävät poissaololuvan antamisesta oppilaalle/opiskelijalle enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää poissaololuvan antamisesta oppilaalle/opiskelijalle yli kolmen koulupäivän ajaksi.

Oppilaan poissaololupahakemus

Uusi oppilas

Ilmoitus tehdään kun perusopetuksen 1.–9. vuosiluokkaa käyvä oppilas muuttaa Nurmijärven kuntaan tai kunnan sisällä (ja koulu muuttuu). Lisätietoa oppilaaksiottamisesta löytyy täältä: http://m.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/uusi_oppilas_ja_oppilaaksi_ottaminen

Täytetty lomake lähetetään sen alueen aluerehtorille, jonne oppilas on muuttanut/muuttamassa. Yhteystiedot löytyvät Perusopetus-sivulta, http://m.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/perusopetus

Huomaathan, että tietoturvasyistä lomaketta ei tulisi lähettää sähköpostitse.

Ilmoitus uudesta oppilaasta -lomake

Haku toissijaiseen kouluun

Ks. lisätietoa oppilaaksi ottamisesta ja hakemisesta toissijaiseen kouluun http://m.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/uusi_oppilas_ja_oppilaaksi_ottaminen

Hakemus toissijaiseen kouluun

Huoltajien kuuleminen erityisestä tuesta

Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys ja häntä sekä hänen huoltajiaan kuullaan asiassa. Oheinen lomake toimitetaan täytettynä oppilaan koululle, josta se toimitetaan edelleen jatkotoimenpiteitä ja päätöstä varten opetuksen järjestäjälle.

Huoltajan/huoltajien kuuleminen erityiseen tukeen liittyen

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Oppilaalle voidaan hakemuksesta myöntää oikeus koulunkäynnin aloittamiseen joko yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Oheinen lomake täytetään ja se lähetetään liitteineen postin välityksellä Nurmijärven kunnan koulutuspalveluihin.

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen


Koulutilojen käyttöön liittyvät lomakkeet

Koulutilojen käyttöhakemus (2016)

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti