Graafinen versio
På svenska  In EnglishStrategia ja ohjelmat

Kunnan toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Se, miten kunta kykenee vastaamaan ympäristön muutoksiin, ratkaisee miten hyvin se tulevien vuosien haasteista selviävää. Elinvoimaisen tulevaisuuden perustana on hyvin suunniteltu ja toimiva strategia.

Kerran valtuustokaudessa kuntastrategia päivitetään. Viimeksi päivitys on tehty vuonna 2014 (kv 21.5.2014). Tämä strategia ohjaa kunnan toimintaa vaalikauden aikana.

Hyvin suunnitellun ja toimivan strategian toteuttajina ohjelmat, hankkeet ja projektit ovat merkittävässä roolissa. Niiden avulla voidaan kuroa umpeen nykyisen ja tulevaisuuden tahtotilan välillä olevaa kuilua. Ohjelmien tulee olla tasapainossa valtuuston vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyssä annettaviin resursseihin.

Kuntayhteistyöhön liittyen valtuusto hyväksyy myös vuosittain KUUMA-yhteistyöohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman.

Strategia ja ohjelmat on tarkoitettu kaikille kunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Kuntastrategia

Nurmijärven kunnan strategia 2014-2020 (valtuuston 21.5.2014 hyväksymä) 

Hyvinvointikertomus 2009-2013 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2016

 

Muita strategioita ja ohjelmia

 

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012-2015

Henkilöstöohjelma

Ikäihmisten hyvinvointi- ja toimenpideohjelma

Kotouttamisohjelma 2017

Kulttuuriohjelma 2012-2016

Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014-2016

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2010

Maankäytön kehityskuva 2040

Maankäytön toteutusohjelma 2016-2020

Maapoliittinen ohjelma 2016

Palvelutuotanto-ohjelma 2017-2021

Palveluverkkosuunnitelma 2013-2025

Päihdeohjelma

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma 2010-2012

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma (nettiversio)

Turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017

Yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti