Graafinen versio
På svenska  In EnglishLautakunnat ja johtokunnat

Kunnallista päätösvaltaa on siirretty yhdeksälle (9) lautakunnalle ja kolmelle (3) kunnallisen liikelaitoksen johtokunnalle sekä kuntakehitystoimikunnalle.

Näiden toimielimien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä. Valtuusto valitsee lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kunnanhallituksella on edustajansa kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on myös oikeus osallistua lautakuntien kokouksiin.

Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti