Graafinen versio
På svenska  In EnglishKunnan toimielinten kokousaikataulu ja pöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2017

                                                                                                                                     KUULUTUS

Kokousaikataulu

Nurmijärven valtuuston kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin kunnanvirastossa, Keskustie 2 B, klo 18 seuraavasti: 25.1., 27.3., 26.4 (tarvittaessa), 31.5. 21.6. (uusi valtuusto), 30.8., 27.9., 25.10., 15.11., ti 28.11. ja 20.12. Tarvittaessa voidaan em. kokousajoista poiketa, jättää kokous pitämättä tai pitää ylimääräisiä kokouksia.

Nurmijärven kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti kunnanvirastossa, Keskustie 2 B, sovitun viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 15.30 seuraavasti: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 10.4., ti 18.4., 8.5., 22.5., 5.6., 12.6., 26.6. (uusi kunnanhallitus), 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 9.10.(TA), 11.10.(TA), 12.10.(TA), 6.11., 20.11. ja 11.12.

Tarvittaessa voidaan kunnanhallituksen päätöksin poiketa em. kokousajoista ja jättää pitämättä tai pitää ylimääräisiä kokouksia. Talousarviokäsittelyä varten varaudutaan pitämään ylimääräisiä kokouksia lokakuussa.

Kunnalliset lautakunnat, kunnanhallituksen konsernijaosto ja liikelaitosten johtokunnat kokoontuvat erikseen päättäminään aikoina. Kokousajoista saa tietoja lautakuntien sihteereiltä ja tiedottajilta sekä kunnan internet -sivuilta (www.nurmijarvi.fi).


Pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja yhteispalveluun.

Kunnanhallituksen ja sen konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja yhteispalveluun.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja yhteispalveluun.

Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävinä kokouspäivän jälkeen kahdeksantena ( 8. ) päivänä. Pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja Klaukkalan yhteispalveluun.

Elinvoimalautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävinä kokouspäivän jälkeen kahdeksantena ( 8. ) päivänä. Pöytäkirjat toimitetaan siltä osin kuin ne ovat julkisia kirjastojen kuntainfopisteisiin ja Klaukkalan yhteispalveluun sekä kunnan kotisivuille.

Hyvinvointilautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä lautakunnan kokousta seuraavan viikon keskiviikkona sosiaalitoimistossa Kiljavan sairaala, Kiljavantie 539. Pöytäkirjat toimitetaan siltä osin kuin ne ovat julkisia kirjastojen infopisteisiin ja Klaukkalan yhteispalveluun sekä internettiin kunnan kotisivuille.

Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu.

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokouspäivän jälkeen kahdeksantena ( 8. ) päivänä. Pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja Klaukkalan yhteispalveluun.

Nurmijärven Työterveys-liikelaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokouspäivän jälkeen kahdeksantena ( 8. ) päivänä. Pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin ja Klaukkalan yhteispalveluun.

Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siltä osin kuin ne ovat julkisia siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Mikäli yllä mainittu päivä ei ole työpäivä, niin pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Kunnan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä ao. viranhaltijan työhuoneessa päätöspäivää seuraavana päivänä. Mikäli se ei ole työpäivä, niin viranhaltijan päätöspöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Yleisen kunnan päätöksenteon tiedottamiseen liittyen toimielinten pöytäkirjat toimitetaan siltä osin kuin ne ovat julkisia, kopioina kirjastojen kuntainfopisteisiin ja Klaukkalan yhteispalveluun sekä kunnan kotisivuille www.nurmijarvi.fi.

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, kesäaikana (kesä-elokuu) klo 8-15.30 sekä perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8-14. Kunnanviraston käyntiosoite on Keskustie 2 B ja postiosoite PL 37, 01901 Nurmijärvi. Puhelinvaihteen numero on (09) 250 021.
Kunnanvirasto ja Klaukkalan yhteispalvelu pidetään suljettuna 27.-29.12.2017.

Klaukkalan yhteispalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-16. Yhteispalvelun käyntiosoite on Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala.

Kunnanjohtaja on tavattavissa virkahuoneessa varmimmin päivisin klo 9-11, mikäli hänen muut virkatehtävänsä eivät aseta sille estettä.

Tarkempia tietoja kunnan palveluista saa esim. kunnan internet -sivuilta osoitteesta: www.nurmijarvi.fi.

Nurmijärvi 3.10.2017

KUNNANHALLITUS

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti