Graafinen versio
På svenska  In EnglishKunnan toimielinten kokousaikataulu ja pöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2017

                                                                                                                KUULUTUS

Kokousaikataulu
Nurmijärven valtuuston kokoukset
vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin kunnanvirastossa, Keskustie 2 B, klo 18 seuraavasti: 25.1., 27.3., 26.4 (tarvittaessa), 31.5. ja 21.6. (uusi valtuusto). Loppuvuoden kokousajat päättää uusi, kesäkuussa aloittava valtuusto.
Tarvittaessa voidaan em. kokousajoista poiketa, jättää kokous pitämättä tai pitää ylimääräisiä kokouksia.

Nurmijärven kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2017
pidetään pääsääntöisesti kunnanvirastossa, Keskustie 2 B, sovitun viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 15 seuraavasti: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 10.4., ti 18.4., 8.5., 22.5., 5.6., 12.6., 26.6. (uusi kunnanhallitus). Loppuvuoden kokoukset vahvistetaan elokuun kokouksessa.

Tarvittaessa voidaan kunnanhallituksen päätöksin poiketa em. kokousajoista ja jättää pitämättä tai pitää ylimääräisiä kokouksia. Talousarviokäsittelyä varten varaudutaan pitämään ylimääräisiä kokouksia lokakuussa.

Kunnalliset lautakunnat, kunnanhallituksen henkilöstöjaosto ja liikelaitosten johtokunnat kokoontuvat erikseen päättäminään aikoina. Kokousajoista saa tietoja lautakuntien sihteereiltä ja tiedottajilta sekä kunnan internet -sivuilta (www.nurmijarvi.fi).

Pöytäkirjojen nähtävänäpito
Valtuuston pöytäkirjojen KuntaL 63 §:n mukaisesta nähtävänäpidosta ilmoitetaan kunkin kokouskuulutuksen yhteydessä.

Kunnanhallituksen ja sen henkilöstöjaoston pöytäkirjat pidetään KuntaL 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kokouspäivää seuraavan viikon toisena arkipäivänä klo 9-13.

Kunnallisten lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien pöytäkirjat pidetään KuntaL 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kunkin lautakunnan sihteerin huoneessa seuraavasti:

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan, nuorisolautakunnan, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, kuntasuunnittelulautakunnan, Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunnan, Aleksia
-liikelaitoksen johtokunnan ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokouspäivän jälkeen kahdeksantena (8.) päivänä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja kokouspäivän jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona sosiaalitoimistossa, Kiljavan sairaala, Kiljavantie 539.

Liikuntalautakunnan pöytäkirja kokouspäivän jälkeen seuraavan viikon perjantaina.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kahdesti vuodessa, kesäkuussa viikolla 26 ja joulukuussa viikolla 51.

Mikäli yllä mainittu päivä ei ole työpäivä, niin pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Kunnan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä ao. viranhaltijan työhuoneessa päätöspäivää seuraavana päivänä. Mikäli se ei ole työpäivä, niin viranhaltijan päätöspöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Yleisen kunnan päätöksenteon tiedottamiseen liittyen toimielinten pöytäkirjat toimitetaan siltä osin kuin ne ovat julkisia, kopioina kirjastojen kuntainfopisteisiin ja Klaukkalan yhteispalveluun sekä kunnan kotisivuille www.nurmijarvi.fi.

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, kesäaikana (kesä-elokuu) klo 8-15.30 sekä perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8-14. Kunnanviraston käyntiosoite on Keskustie 2 B ja postiosoite PL 37, 01901 Nurmijärvi. Puhelinvaihteen numero on (09) 250 021.
Kunnanvirasto ja Klaukkalan yhteispalvelu pidetään suljettuna 3.-30.7.2017.

Klaukkalan yhteispalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-16. Yhteispalvelun käyntiosoite on Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala.

Kunnanjohtaja on tavattavissa virkahuoneessa varmimmin päivisin klo 9-11, mikäli hänen muut virkatehtävänsä eivät aseta sille estettä.

Tarkempia tietoja kunnan palveluista saa esim. kunnan internet -sivuilta osoitteesta: www.nurmijarvi.fi.

Nurmijärvi 6.3.2017

KUNNANHALLITUS

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti