Graafinen versio
På svenska  In English



Röykän koulu

Röykän koulu

 

LUKUVUOSI 2017 - 2018

Tervetuloa Röykän kouluun!

Tänä syksynä koulussamme aloittaa koulunkäynnin 47 ekaluokkalaista. Yhteensä oppilaita on 235.

(tilanne 1.8.2017)

Koulussa jatketaan uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamisen myötä rinnakkaisluokkien ja luokka-asteiden välisen yhteistyön kehittämistä. Röykän koulussa painotetaan myös esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä  koulun tiloissa ja lähipäiväkodissa toimivien esiopetusryhmien kanssa.

Röykän koulun opetuksen tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa sekä kodin ja koulun väliseen hyvään, oppilasta tukevaan yhteistyöhön. Kasvatus- ja opetustyössä korostamme terveitä elämäntapoja, tapakasvatusta, toisten kunnioittamista ja huomioimista niin, että syntyy empaattinen ilmapiiri.

Yksi Röykän koulun tavoitteista on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen. Tärkeä opetuksemme painopiste on koulun ja kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon ja -harrastuksen kehittäjänä. Lukudiplomilistat ovat kirjaston sivuilla ja niille on linkki koulun kotisivuilta:

http://m.nurmijarvi.fi/koulut/roykan_koulu/lukudiplomi

Kirjastoauto Oiva vierailee koululla torstaisin klo 9.50 - 11.35. Suositus olisi, että oppilas saisi oman kirjastokortin käyttöönsä huoltajien luvalla ja vastuulla.

Koulussa toimii jaksoittain bändikerho ja kuoro sekä muita kerhoja. Kerhoista ilmoitetaan koteihin erillisillä tiedotteilla. Kerhotoiminnan tarkoituksena on oppisisältöjen lisäksi parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota. Koulun tiloissa toimii myös muiden järjestäjien kuin koulun pitämiä kerhoja alakouluikäisille lapsille. Huomattakoon, että nämä kerhot eivät ole koulun virallista toimintaa, joten koulun oppilasvakuutukset eivät koske niitä.

Nurmijärven kunnan sivistystoimen sitovana tavoitteena on oppilaiden osallisuuden lisääminen. Tähän tavoitteeseen tähtääviä kansalaisvaikuttamisen taitoja oppilaat opettelevat oppilaskunnassa ja sen hallituksessa, joka toimii koulussamme.

Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa haluamme rohkaista vanhempia verkostoitumaan keskenään ja haluamme tukea vastuullista vanhemmuutta.  Kodin ja koulun välistä viestintää ja yhteistyötä tukee sähköinen Helmi-reissuvihko, johon kaikki huoltajat saavat omat tunnuksensa. Kirjautuminen:

www.helmi.fi/kirjautuminen

Yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteemme on vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa tunnistamalla yhdessä vanhempien kanssa jokaisen oppilaan vahvuudet.

Toivomme, että voimme opettajien ja vanhempien välisissä tapaamisissa avoimesti ja luottamuksellisesti keskustella lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Röykän koulun kotisivut ovat osoitteessa www.nurmijarvi.fi/koulut/roykan koulu

Siellä on ajankohtaista ja jatkuvasti päivitettyä tietoa oman koulun tapahtumista ja käytänteistä sekä koulun ja yhteistyötahojen yhteystiedot. Tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä tietoja, lomakkeita ja linkkejä on myös Nurmijärven kunnan kotisivuilla osoitteessa:

www.nurmijarvi.fi/perhe ja hyvinvointi/opetus ja koulutus

Toivon, että myös tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Röykän kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2017 - 2018.

Sallamaaria Aalto
rehtori
Röykän koulu  

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset löytyvät alla olevasta linkistä!

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (kevät 2014)

1986 perustettu Punainen koulu ja 1999 valmistunut Sininen talo

2010 valmistunut lisäsiipi (Keltainen koulu)

Röykän koulu toimi vuodesta 1899 Leppälammen kylässä nimellä Korven-Leppälammen koulu. Rakennusta laajennettiin vuosina 1907 ja 1927. Nykyisissä tiloissa  koulu on toiminut vuodesta 1985. Sininen, puinen  lisärakennus otettiin käyttöön 1999. Oppilasmäärän kasvaessa remontti ja laajentaminen tulivat taas ajankohtaisiksi vuonna 2010, jolloin remontoitiin koulun keittolaa, laajennettiin ruokasalia ja kouluun valmistui uusi siipi. Kesällä 2015 koulun tiloja on edelleen muokattu kasvaneen oppilasmäärän, esi- ja alkuopetusyhteistyön sekä uuden opetussuunnitelman tuomiin tarpeisiin.

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti