Graafinen versio
På svenska  In EnglishMetsäkylän koulu

Hei!

Tänä syksynä Metsäkylän koulussa aloitti opintonsa 86 oppilasta. Lisäksi koulumme tiloissa toimii Haikalan päiväkodin esiopetusryhmä, jonka kanssa olemme tehnyt aktiivisesti yhteistyötä. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kouluumme aloittamaan uutta lukuvuotta!

Koulun tavoitteena on turvallinen ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi ihmiseksi. Opettajat ja muu henkilökunta asettavat selkeät rajat ja tarjoavat oppilaille aikuisuutta ja vastuullisuutta. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Koulun hieno sijainti luonnon keskellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimia myös lähiympäristössä tutkien ja oivaltaen. Kivikoulu

Kodin ja koulun yhteistyöhön kiinnitetään paljon huomiota mm. henkilökohtaisten keskustelujen, arviointikeskusteluiden ja vanhempainyhdistyksen (Metsäkylän koulun Koti-Koulu ry) toiminnan avulla. Nuorimpien koululaisten apuna ja turvana henkilökunnan lisäksi on myös jokaiselle nimetty kummioppilas viidenneltä tai kuudennelta luokalta.

Olkoon koulumme paikka, jonne kaikilla on mukava tulla!

Hyvää kouluvuotta kaikille!

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti