Graafinen versio
På svenska  In EnglishMaankaatopaikat


Metsä-Tuomelan maankaatopaikka lähes täynnä

Metsä-Tuomelan nykyinen maankaatopaikan täyttöalue alkaa olla täynnä ja uudelle täydennysalueelle ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa. Sen vuoksi vuoden 2018 alusta Metsä-Tuomelan maankaatopaikalle voidaan vastaanottaa täyttötilanne huomioiden vain sovitun mukaisia pieniä määriä maita kunnan alueelta. 

Nykyisten puomikorttien voimassaoloaika päättyy 31.12. 2017. Kaikkien työkohteiden maiden (mukaan lukien keskeneräiset työmaat) vastaanotot arvioidaan tapauskohtaisesti. Yrityksen tulee ilmoittaa Metsä-Tuomelan jäteasemalle arvoidut maamäärät ja työkohteet kirjallisesti alla olevan linkin kautta.

Vuoden 2017 lopussa otimme käyttöön omat puomikortit kiinteälle maalle ja liejusavelle. Jatkossa yrityksen täytyy ottaa maakuormilleen tarvittaessa molemmat kortit, koska kiinteällä maalla ja liejulla on omat hintansa.

Uuden työmaan ilmoittaminen

Maankaatopaikat

Maankaatopaikoille otetaan vastaan vain puhdasta maa-ainesta. Maa-aines ei saa sisältää kantoja, asfalttia, rakennusjätettä eikä suuria kiviä.

Lintumetsän ja Metsä-Tuomelan maankaatopaikoilla on tunnistimilla toimivat puomit. Tunnistimen saa Metsä-Tuomelan jäteaseman toimistosta rekisteröidyttyään asiakkaaksi täyttämällä asiakastietolomakkeen. Asiakastietolomakkeen saa tulostamalla sen Lomakkeita-sivulta sekä Metsä-Tuomelan jäteaseman toimistosta.

Jos tunniste on tarkoitettu asiakkaan urakoitsijalle tai aliurakoitsijalle, on asiakkaan työnjohdon lunastettava tunniste jäteasemalta. Muussa tapauksessa tunnistetta lunastavalla kuljettajalla on oltava valtakirja, joka oikeuttaa hänet lunastamaan tunnisteen toisen yrityksen nimiin. Jäteaseman henkilökunta ei luovuta tunnistetta urakoitsijan kuljettajalle ilman valtakirjaa.

Kulunvalvontatunniste on ajoneuvokohtainen. Tunnistimen väärinkäytöstä peritään 206,00 euroa / kerta (alv 0 %). Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi väärän akselimäärän ilmoittaminen tai tunnisteen luovuttaminen edelleen toiselle ajoneuvolle.

  • Metsä-Tuomelan maankaatopaikka
    os: Iivarin metsätie, avoinna jäteaseman aukioloaikana;  maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.15, arkipyhien aattoina klo 7.30-15.45.
  • Lintumetsän  (Hernemäki) maankaatopaikalle voi tuoda toistaiseksi ylijäämämaita vain kunnan työmailta. 

Uuden työmaan ilmoittaminen

Maankaatopaikkojen hinnasto:  

Ylijäämämaiden vastaanottomaksut 2018  

Asiakastietolomake pankkisiirto- ja laskutusasiakkaille

Täytetty asiakastietolomake palautetaan Metsä-Tuomelan jäteasemalle, josta saa tunnisteen maankaatopaikkojen portin aukaisemiseen.  

Asiakastietolomake 

 Ohje maankaatopaikkojen tunnisteen käyttäjälle 

Ohje tunnisteen käyttäjälle

Muiden rakennusjätteiden vastaanotto

Yksittäisiä maa-aineskuormia otetaan vastaan tarvittaessa Metsä-Tuomelan jäteasemalla jätteiden peittomaaksi ja kaatopaikan rakenteisiin.

Jäteasemalla otetaan vastaan rakennusjätteitä  sekä 
         - tiili- ja betonimurskaa, jonka raekoko alle 15 cm 
         - kivilouhetta, louhe ei saa sisältää maa-ainesta, jaekoko alle 1 m
         - käsittelemätöntä ja käsiteltyä puuta, kantoja, metallia, risuja ja oksia 


Maankaatopaikoista vastaa


Pertti Mastosalo
maarakennuspäällikkö
Puh. 040 317 2328

Lisätietoja antaa kunnan varikolla

Tuula Ruotsalainen
toimistonhoitaja
Puh. 040 317 2337

Metsä-Tuomelan jäteasemalla 

Aino Angervuori
jätehuoltosuunnittelija
Puh. 040 317 4356

Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti