Graafinen versio
På svenska  In EnglishKysely Nurmijärven katutilan toimivuudesta

17.3.2016 11.00

Nurmijärven kunta kaipaa kuntalaisilta kommentteja katuverkon toimivuudesta.

Nurmijärven kunta on laatimassa Nurmijärven katutilan suunnitteluohjetta. Tavoitteena on mm. määritellä peruskatupoikkileikkaukset sekä katutilassa käytettävät materiaalit keskustojen alueilla ja asuntoalueilla. Ohje toteutetaan opinnäytetyönä, yhteistyössä suunnittelu- ja konsulttitoimisto Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Osana suunnitteluohjeen laadintaa ja opinnäytetyötä toteutetaan kysely kunnan katuverkon toimivuudesta. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa Nurmijärven kunnan katuverkon toimivuutta eri liikennemuotojen käyttäjien näkökulmasta ja huomioida käyttäjien kokemukset suunnitteluohjeen laadinnassa.

Katu on kaupunkikuvaa luova ja kaupunkirakennetta ylläpitävä elementti. Sen pääasiallisena tarkoituk-sena on mahdollistaa liikenne ja liikkuminen kaikille liikennemuodoille. Kadun tulee olla toimiva ja liikenteen sekä liikkumisen sujuvaa ja turvallista. Jo suunnittelussa on huomioitava kadun tuleva käyttö, rakentaminen ja kunnossapito. Yhteisesti sovituilla ohjeilla saadaan parannettua katutilan toimivuutta ja voidaan huomioida paremmin kaikki käyttäjäryhmät.

Kuntalaisia pyydetään aktiivisesti vastaamaan lyhyeen sähköiseen kyselyyn. Kysely on avoinna 17.-31.3.2016.

Vastaa kyselyyn >>


Kiitos vastauksestanne!

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti